World class athletes from China (women)


Follow run123.one on Facebook   Follow run123.one on Twitter


Gong (Lijiao) - shot put

Hong (Liu) - 20 km walk

Lu (Huihui) - javelin throw

Xiuzhi (Lu) - 20 km walk

Zhang (Wenxiu) - hammer throw