Record breaking athletes from ItalyAndrei (Alessandro) - shot put

Arese (Francesco) - 800/1500 metres

Fiasconaro (Marcello) - 800 metres

Lanzi (Mario) - 400 metres