Austria - national records - men


Latest records :

MAR-M - 2:10:44 - Lemawork Ketema - 07/04/2019
> 100 metres

> 10000 metres

> marathon

> discus throw