Barbados - national records - men


100 metres

 9.87 (-0.2) - 1 - Obadele Thompson - 11/09/1998 - Johannesburg (A)
10.00 (-0.3) - 3 - Obadele Thompson - 25/08/1998 - Lausanne
10.03 (-0.6) - 2 - Obadele Thompson - 12/08/1998 - Zürich
10.06 (+0.3) - 4 - Obadele Thompson - 05/08/1998 - Stockholm
10.07 (-1.5) - 1 - Obadele Thompson - 17/05/1996 - Albuquerque4 x 100 metres

38.41 - 1 - Barbados - 02/08/2018 - Barranquilla - 23.CAG
   (Shane Brathwaite, Mario Burke, Burkheart Ellis, Jaquone Hoyte)
38.55 -   - Barbados - 09/08/2015 - San José
38.65 - 2 - Barbados - 24/07/2015 - Toronto - 17.PAG
   (Shane Brathwaite, Levi Cadogan, Nicholas Deshong, Burkheart Ellis)200 metres

19.97 (-0.8) - 1 - Obadele Thompson - 09/09/2000 - Yokahama
20.03 (-1.4) - 1 - Obadele Thompson - 07/06/1997 - Bloomington
20.14 (+0.4) - 4 - Obadele Thompson - 01/08/1996 - Atlanta - 26.OG
20.32 (+0.1) - 4 - Obadele Thompson - 01/08/1996 - Atlanta - 26.OG
20.35 (+1.3) - 1 - Obadele Thompson - 18/05/1996 - Albuquerque110 metres hurdles

13.14 (+0.0) - 1 - Ryan Brathwaite - 06/07/2013 - Paris
13.14 (+0.1) - 1 - Ryan Brathwaite - 20/08/2009 - Berlin - 12.WC
13.18 (+0.6) - 1 - Ryan Brathwaite - 20/08/2009 - Berlin - 12.WC
13.23 (-0.1) - 1 - Ryan Brathwaite - 15/07/2009 - Luzern
13.30 (+0.1) - 3 - Ryan Brathwaite - 30/05/2009 - New Yorkshot put

17,70 m - 2 - Triston Gibbons - 11/05/2019 - Wichita
17,70 m - 4 - Triston Gibbons - 29/03/2019 - Austin
17,58 m - 2 - Triston Gibbons - 14/03/2019 - Houston
17,45 m - 1 - Tristan Whitehall - 02/05/2015 - El Dorado
17,43 m - 1 - Tristan Whitehall - 24/04/2015 - Joplin