National records - China - women - senior


NR-CHN-W 100 metres evolution

10.79 (+0.0) - 1 - Xuemei Li - CHN - 18/10/1997 - Shanghai, CHN
10.90 (+0.6) - h - Xuemei Li - CHN - 17/10/1997 - Shanghai, CHN
11.02 (+0.0) - 1 - Xiaomei Liu - CHN - 08/09/1993 - Beijing, CHN
11.23 (+1.1) - 1 - Yehua Xiao - CHN - 24/04/1992 - Shijiazhuang, CHN
11.32 (+1.2) - 4 - Gaihua Zhang - CHN - 28/05/1988 - San Josť, USANR-CHN-W 200 metres evolution

22.01 (+0.0) - 1 - Xuemei Li - CHN - 22/10/1997 - Shanghai, CHN
22.44 (+1.8) - ASR - 1 - Xuemei Li - CHN - 06/08/1997 - Athens, GRE - 6.WC/h7
22.53 (+1.7) - 1 - Xiujie Du - CHN - 30/08/1995 - Fukuoka, JPN
22.56 (-2.1) - 1 - Zhaojing Chen - CHN - 13/09/1993 - Beijing, CHN
22.79 (-1.7) - 2 - Qing Han - CHN - 20/05/1992 - Nanjing, CHN