Estonia - National records - women


hammer throw

69,85 m - Anna Maria Orel - 27/04/2019 - Split
69,68 m - Anna Maria Orel - 30/05/2018 - Oslo
68,71 m - Anna Maria Orel - 10/12/2016 - Tallinn
67,52 m - Anna Maria Orel - 19/06/2016 - Lapinlahti
67,26 m - Kati Ojaloo - 27/06/2015 - Kaustinen