National records - Ethiopia - women - senior


Ethiopia - 800 metres - women - senior

Ethiopia - 10000 metres - women - senior

Ethiopia - half marathon - women - senior