National record 400 metres - India - women - senior


400 metres outdoor progression

400 metres - national record progression - India - women
Hima Das on Wikipedia