National records - Poland - women - senior


400 metres

400 metres - national record progression - Poland - womenpole vault

pole vault - national record progression - Poland - women