National records - Turkey - women - senior










100 metres hurdles

100 metres hurdles - national record progression - Turkey - women