World records - women - senior


100 metres - women - senior

200 metres - women - senior

400 metres - women - senior

3000 metres steeple

3000 metres steeple - world record progression - women