Japan - national records progression - men - junior (U20)> Japan NR - senior


100 metres - U20

10.01/+0.9 - 1. Yoshihide Kiryu - 28/04/2013 - Hiroshima/JPN
10.19/+0.5 - 1. Yoshihide Kiryu - 03/11/2012 - Fukuroi/JPN
10.21/+0.1 - 1. Yoshihide Kiryu - 05/10/2012 - Gifu/JPN
10.23/+1.3 - 3. Kazuma Oseto - 29/04/2012 - Hiroshima/JPN
10.23/+1.8 - 3. Ryota Yamagata - 08/10/2011 - Yamaguchi/JPN

200 metres - U20

20.29/+0.6 - 1. Yusuke Omae - 30/06/2001 - Matsumoto/JPN
20.57/+0.5 - 1. Kazuhiro Takahashi - 18/06/1994 - Osaka/JPN

400 metres - U20

45.18 - 1. Yuki Yamaguchi - 29/10/2003 - Fukuroi/JPN

800 metres - U20

1:46.59 - 1. Allon Tatsunami Clay - 28/06/2019 - Fukuoka/JPN - 103.NC
1:46.89 - 2. Sho Kawamoto - 26/05/2012 - Yokohama/JPN
1:47.13 - 2. Hirohisa Muramatsu - 16/09/1996 - Tokyo/JPN

110 metres hurdles - U20

13.36/-0.6 - 2. Shunsuke Izumiya - 30/06/2019 - Fukuoka/JPN - NC
13.56/+0.6 - 2. Shunsuke Izumiya - 28/04/2019 - Hiroshima/JPN
13.73/+0.4 - 2. Takumu Furuya - 25/06/2016 - Nagoya/JPN - NC/h1
13.79/+0.4 - 1. Takumu Furuya - 27/06/2015 - Niigata/JPN - NC/h2
13.82/+0.3 - 3. Yukito Irie - 04/06/2005 - Tokyo/JPN - NC/sf2

long jump - U20

8,12 m/+1.7 - 1. Koki Fujihara - 05/08/2019 - Okinawa/JPN
8,10 m/+0.0 -  . Hitoshi Shimo - 14/06/1991 - Tokyo/JPN