Japan - national records progression - women

5/05/2023 11:51


> 400 metres

51.75 - Asami Chiba - 03/05/2008 - Fukuroi
51.80 - Asami Chiba - 19/09/2005 - Yokohama
51.93 - Asami Chiba - 05/06/2005 - Tokyo
52.88 - Asami Chiba - 13/06/2004 - Ipoh - 11.ASCu20
52.95 - Kazue Kakinuma - 24/05/2001 - Osaka

> 800 metres

2:00.45 - Miho Sugimori - 05/06/2005 - Tokyo
2:00.46 - Miho Sugimori - 06/06/2004 - Tottori
2:02.10 - Miki Nishimura - 08/06/2003 - Yokohama
2:02.23 - Miki Nishimura - 12/05/2001 - Osaka
2:03.45 - Kumiko Okamoto - 30/08/1995 - Fukuoka

> Japan/W/1500/NR - 1500 metres

3:59.19 - 8. Nozomi Tanaka - 04/08/2021 - Tokyo/JPN - 32.OG
4:02.33 - 4. Nozomi Tanaka - 02/08/2021 - Tokyo/JPN - 32.OG/h3
4:04.08 - 1. Nozomi Tanaka - 17/07/2021 - Chitose/JPN
4:05.27 - 1. Nozomi Tanaka - 23/08/2020 - Tokyo/JPN - Golden GP
4:07.86 - 2. Yuriko Kobayashi - 24/09/2006 - Yokohama/JPN
4:07.87 - 2. Yuriko Kobayashi - 06/05/2006 - Osaka/JPN
4:09.30 - 1. Miho Sugimori - 09/04/2005 - Kumamoto/JPN
4:10.39 - 1. Ikuko Tamura - 23/06/2002 - Odawara/JPN

Japan - mile - women - national record progression - Ikuko Tamura / Nozomi Tanaka

Japan - 3000 metres - women - national record progression - Nozomi Tanaka

> 5000 metres

14:53.22 - Kayoko Fukushi - 08/07/2005 - Rome
14:55.19 - Kayoko Fukushi - 12/10/2002 - Busan
14:55.21 - Kayoko Fukushi - 20/07/2002 - Heusden-Zolder
15:02.08 - Kayoko Fukushi - 12/07/2002 - Rome
15:03.67 - Harumi Hiroyama-Suzuki - 05/08/1998 - Stockholm
15:07.75 - Harumi Hiroyama-Suzuki - 29/06/1997 - Sheffield
15:09.05 - Michiko Shimizu - 28/07/1996 - Atlanta - 26.OG
15:14.77 - Atsumi Yashima - 10/06/1995 - Tokyo
15:18.88 - Michiko Shimizu - 03/05/1995 - Hamamatsu
15:19.4  - Yasuko Kimura - 21/12/1994 - Toyonaka
15:23.36 - Miki Igarashi - 15/09/1994 - Tokyo
15:24.35 - Rika Ota - 06/05/1991 - Shizuoka

> 10000 metres

30:48.89 - Yoko Shibui - 03/05/2002 - Palo Alto
31:09.46 - Yuko Kawakami - 01/07/2000 - Brunswick
31:19.40 - Harumi Hiroyama-Suzuki - 09/06/1996 - Osaka
31:28.15 - Masako Chiba - 21/04/1996 - Kobe
31:31.12 - Junko Kataoka - 07/05/1995 - Mito
31:54.0 - Akemi Matsuno - 30/04/1989 - Kumamoto
32:19.57 - Akemi Matsuno - 26/09/1988 - Seoul - 24.OG/h2