National records - Latvia - women - senior


400 metres

400 metres - national record progression - Latvia - women