Norway - national records progression - women - outdoor

5/05/2023 8:36


Norway - 400 metres - women - national record progression

Norway - 4 x 400 metres - women - national record progression

Norway - 800 metres - women - national record progression

> Norway/W/1500/NR - 1500 metres

4:00.55 - 5. Grete Waitz - 03/09/1978 - Prague/TCH - 12.EC
4:00.3  - 1. Grete Waitz - 06/06/1978 - Oslo/NOR
4:04.80 - 8. Grete Waitz - 29/07/1976 - Montreal/CAN - 21.OG/sf1
4:05.21 - 3. Grete Waitz - 08/09/1974 - Rome/ITA - 11.EC
4:09.70 - 7. Wenche Sørum - 07/09/1972 - München/GER - 20.OG/sf2
4:14.10 - 4. Wenche Sørum - 04/06/1972 - München/GER - 20.OG/h4
4:14.7  -  . Wenche Sørum - 03/08/1972 - Oslo/NOR
4:17.0  -  . Grete Waitz - 30/06/1971 - Oslo/NOR
4:18.7  -  . Wenche Sørum - 02/08/1970 - Berlin/GER
4:24.0  -  . Wenche Sørum - 27/06/1970 - Skovde
4:27.4  -  . Wenche Sørum - 18/06/1970 - Oslo/NOR
4:28.0  -  . Wenche Sørum - 21/08/1969 - Oslo/NOR
4:29.1  -  . Wenche Sørum - 15/05/1969 - Copenhagen/DEN
4:37.2  -  . Wenche Sørum - 30/05/1969 - Oslo/NOR

Norway - mile - women - national record progression

Norway - 3000 metres - women - national record progression

Norway - 5000 metres - women - national record progression

Norway - 10000 metres - women - national record progression