Taiwan (Chinese Taipei) - national records - men - senior

2023-08-04
NR-TPE 100 metres progression

10.11 (+0.2) - 1 - Chun-han Yang - TPE - 15/06/2018 - Hiratsuka, JPN
10.20 (+0.7) - 1 - Chun-han Yang - TPE - 25/05/2018 - Taipei, TPE
10.20 (+0.0) - 1 - Chun-han Yang - TPE - 24/08/2017 - Taipei, TPE
10.22 (-0.1) - 1 - Chun-han Yang - TPE - 08/05/2017 - Taipei, TPE
10.28 (+1.2) - 2 - Wei-Chen Yi - TPE - 26/05/2012 - Taipei, TPE
10.29 (+1.4) - 1 - Meng-Lin Tsai - TPE - 29/07/2006 - Panchiao, TPE
10.29 (+0.9) - 1 - Yuan-Kai Liu - TPE - 09/04/2006 - Yuntin, TPE
10.35 (+2.0) -   - Yuan-Kai Liu - TPE - 16/10/2005 - Hsinchu, TAI
10.36 (+1.7) -   - Meng-Lin Tsai - TPE - 06/05/2001 - Hsinchu, TAINR-TPE 200 metres progression

20.23 (____) - 2 - Chun-han Yang - TPE - 29/08/2018 - Jakarta, INA - 18.ASG
20.33 (+1.4) - 1 - Chun-han Yang - TPE - 02/05/2018 - Taoyuan, TPE
20.53 (-0.3) - 1 - Chun-han Yang - TPE - 21/10/2015 - Kaohsiung, TPE
20.58 (+0.7) - 1 - Chun-han Yang - TPE - 20/10/2015 - Kaohsiung, TPE - /h4
20.81 (-0.1) -   - Chang Po Chih - TPE - 29/04/2001 - Taipei, TPE
20.93 (+1.7) -   - Wu-shiun Tao - TPE - 14/10/1994 - Hiroshima, JPN - 12.ASG/?Taiwan (Chinese Taipei) - 400 metres hurdles - women - national record progression - Ming-Yang Peng