Tunisia - national records progression - men - senior

2023-06-10
> Tunisia - 400 metres - national records

45.19 - 1. Sofiane Labidi - 05/06/2004 - Sevilla/ESP
45.26 - 1. Sofiane Labidi - 26/07/2002 - Namur/BEL
45.40 - 1. Sofiane Labidi - 01/07/2001 - Beirut/LBN - Int. Military Games

Tunisia - 800 metres - men - national record progression - Abdessalem Ayouni

Tunisia - 1500 metres - men - national record progression - Ali Hakimi

Tunisia - 3000 metres - men - national record progression - Mohamed Amin Jhinaoui

> 5000 metres

13:13.94 - Féthi Baccouche - 04/07/1987 - Oslo
13:27.10 - Féthi Baccouche - 06/06/1984 - Saint-Maur
13:27.33 - Mohamed Gammoudi - 10/09/1972 - München - 20.OG

> 10000 metres

27:54.69 - Mohamed Gammoudi - 31/08/1972 - München - 20.OG/h2

Tunisia - 3000 metres steeple - men - national record progression - Mohamed Amin Jhinaoui